Index diverzity

Index diverzity je jednoduchým interaktívnym nástrojom, ktorý slúži na meranie úrovne diverzity na pracovisku. Je určený pre všetkých zamestnávateľov, bez ohľadu na veľkosť, vlastnícku štruktúru, objem tržieb či počet zamestnancov a zamestnankýň. Neváhajte a zmerajte úroveň diverzity na vašom pracovisku.

Prejsť k testu

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

Riešite problém súvisiaci s diskrimináciou na pracovisku?
Kontaktuje národný antidiskriminačný orgán – Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.

Viac informácií

Nadácia Pontis

Hľadáte všeobecné informácie o diverzite na pracovisku alebo máte záujem o členstvo v Charte diverzity Slovensko?
Kontaktujte administrátora Charty diverzity – Nadáciu Pontis.

Viac informácií
Prečo sú diverzita a inklúzia na každom pracovisku dôležité?

Akceptovaním toho, že každý z nás je rôznorodý a prijatím ľudí takých, akí sú, vytvárame na pracovisku ale aj mimo neho kultúru vzájomného rešpektu, dôvery a empatie, ktorá nám umožňuje byť inovatívnejšími, výkonnejšími a kreatívnejšími pri riešení problémov.

Aké následky môže mať diskriminácia na pracovisku?

Diskriminácia môže mať vplyv na duševné zdravie zamestnanca alebo zamestnankyne. Medzi najčastejšie prejavy patrí strach z pracoviska a komunikácie s ostatnými kolegami a kolegyňami, stres, úzkosť či nespavosť.

Ako môžem prispieť k inkluzívnemu pracovisku?

Buďte otvorení voči inakosti. Rešpektujte fyzické, sociálne a kultúrne odlišnosti. Vyhýbajte sa nevhodným vtipom, slangu či hanlivým výrazom, ktoré podporujú šírenie predsudkov. Diskrimináciu nikdy neospravedlňujte, ak ste sa stali jej obeťou nebojte sa o tom hovoriť.

Vzdelávajte sa v manažmente diverzity a rovnom zaobchádzaní

Stiahnite si príručku Úvod do manažmentu diverzity a rovného zaobchádzania.

Stiahnuť